Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ETSI EN 300 138-5 V3.1.1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 877030
Katalogové èíslo 65203
Název dokumentu Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť
Anglický název
Datum vydání 01.11.2002
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ETSI EN 300 138-5 V3.1.12002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace