Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12953-8
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 077853
Katalogové èíslo 65127
Název dokumentu Válcové kotle - Část 8: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku
Anglický název Shell boilers - Part 8: Requirements for safeguards against excessive pressure
Datum vydání 01.08.2002
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 27.060.30 - Kotle a výměníky tepla
27.100 - Elektrárny obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Konstrukční výpočty,Kontrolní výpočty,Kotle,Parní kotle,Pojistné ventily
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12953-82001
EN 12953-8/AC2002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12953-8 Tato norma je českou verzí normy ČSN EN 12953-8:2001 a stanovuje požadavky na zabezpečení tlakového systému , používané ve válcových kotlích podle definic v EN 12953-1.