Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 45510-8-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 380210
Katalogové èíslo 65080
Název dokumentu Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 8-1: Řídicí a přístrojová technika
Anglický název Guide for procurement of power station equipment - Part 8-1: Control and instrumentation
Datum vydání 01.12.2002
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2003
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 25.040.40 - Měření a řízení průmyslových procesů
27.100 - Elektrárny obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 45510-8-11998
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 45510-8-1 Tato norma má formu pokynu pro sestavení technické specifikace pro pořizování zařízení elektráren ve shodě s evropskými směrnicemi. Norma platí pro pořizování zařízení systémů měření a řízení a příslušenství pro všechny druhy elektráren s výjimkou zóny jaderného reaktoru v JE.