Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 0166 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330166
Katalogové èíslo 65003
Název dokumentu Označování žil kabelů a ohebných šňůr
Anglický název Identification of cores in cables and flexible cords
Datum vydání 01.07.2002
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.070 - Barevné značení
29.060.20 - Elektrické kabely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova distribuční soustava,jmenovité napětí,kabel,ochranný vodič,šňůra,žíla
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 308 S22001
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
32673ČSN 33 0165 1992
58227ČSN 33 0167 2002
58228ČSN 33 0166 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 0166 Tato norma platí pro identifikaci žil pevných a ohebných kabelů a šňůr, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje horní mez napěťového pásma II (podle HD 193).