Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12860
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 722490
Katalogové èíslo 64439
Název dokumentu Sádrová lepidla pro sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody
Anglický název Gypsum based adhesives for gypsum blocks - Definitions, requirements and test methods
Datum vydání 01.06.2002
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 83.180 - Lepidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Sádrová lepidla,chování při požáru,definice,požadavky,požární odolnost,reakce na oheň,sádrové tvárnice,zkušební metody
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 128602001
EN 12860/AC2002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12860 Tato evropská norma určuje vlastnosti a požadavky na sádrová lepidla používaná pro zděné konstrukce ze sádrových tvárnic a ostatních sádrových prvků. Zahrnuje následující vlastnosti vztahující se k základním požadavkům: - reakce na oheň; - uvolňování nebezpečných látek; měřených podle příslušných evropských zkušebních metod. Tyto definice pro technické specifikace vycházejí z příslušných zkoušek. Tato evropská norma zahrnuje také další technické vlastnosti, které jsou důležité pro použití a uplatnění výrobku ve stavebním průmyslu: - vzduchová neprůzvučnost; - přídržnost; - tepelný odpor vypočtený z hodnot tepelné vodivosti.