Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61643-21
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 341392
Katalogové èíslo 64169
Název dokumentu Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 21: Ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích - Požadavky na funkci a zkušební metody
Anglický název Low voltage surge protective devices - Part 21: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - Performance requirements and testing methods
Datum vydání 01.03.2002
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.120.50 - Pojistky a ostatní zařízení pro nadproudové jištění
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova SPD typu omezovač napětí,SPD zapalovacího typu,bitová chybovost,doba odezvy proudu,izolační odpor,jmenovitý proud,ochrana před přepětím (SPD),omezování napětí,omezování proudu,podélné vyvážení,přeslech na blízkém konci,vložný útlum,útlum odrazu
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61643-212001
IEC 61643-212000
IEC 61643-21/Cor.2001
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
85108ČSN EN 61643-21 2002A1
92768ČSN EN 61643-21 2002A2
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61643-21 Účelem této mezinárodní normy je stanovit požadavky na zařízení pro ochrany před přepětím (SPD) používaných v telekomunikačních systémech a systémech pro přenos signálů, například datových, zvukových a výstražných nízkonapěťových obvodech. Všechny tyto systémy mohou být vystaveny účinkům blesků a poruch v napájecích vedeních, buď při přímém styku nebo indukcí. Tyto účinky mohou vyvolat v systémech přepětí nebo nadproudy nebo obojí, jejichž hladiny jsou dostatečně vysoké pro poškození systému. SPD jsou určeny pro poskytnutí ochrany před přepětím a před nadproudy způsobenými blesky a poruchami v napájecích sítích.Tato norma popisuje zkoušky a požadavky, které stanoví metody pro zkoušení SPD a zjištění jejich funkce.