Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12255-8
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 756403
Katalogové èíslo 64148
Název dokumentu Čistírny odpadních vod - Část 8: Kalové hospodářství
Anglický název Wastewater treatment plants - Part 8: Sludge treatment and storage
Datum vydání 01.04.2002
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.060.30 - Odpadní vody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova kalové hospodářství,kanalizace,vodní hospodářství,čištění odpadních vod
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12255-82001
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12255-8 Norma stanovuje zásady pro navrhování a výstavbu zařízení kalového hospodářství městských čistíren odpadních vod pro více než 50 EO.