Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12436
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 668524
Katalogové èíslo 64123
Název dokumentu Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Kaseinová lepidla - Klasifikace a funkční požadavky
Anglický název Adhesives for load-bearing timber structures - Casein adhesives - Classification and performance requirements
Datum vydání 01.07.2002
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 83.180 - Lepidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 124362001
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace