Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13240
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 061206
Katalogové èíslo 64118
Název dokumentu Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů - Požadavky a zkušební metody
Anglický název Roomheaters fired by solid fuel - Requirements and test methods
Datum vydání 01.03.2002
Datum ukonèení platnosti 31.07.2021
Datum úèinnosti 01.04.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 97.100.30 - Otopná tělesa na tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova bezpečnost,konstrukce a provedení,pevné palivo,požadavky,provozní vlastnosti,spotřebiče k vytápění,spotřebiče na pevná paliva,zkoušení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 132402001
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
72249ČSN EN 13240 2002A231.07.2021
506927ČSN EN 13240 2002Z131.07.2021
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
69255ČSN EN 13240 2002Opr.131.07.2021
80532ČSN EN 13240 2002Opr.231.07.2021
80533ČSN EN 13240 2002Opr.331.07.2021
80544ČSN EN 13240 2002Opr.431.07.2021
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
24750ČSN 06 1212 1984
24754ČSN 06 1217 1986
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506085ČSN EN 16510-1 2019
Anotace

ČSN EN 13240 Tato evropská norma stanoví požadavky týkající se projektování, výroby, konstrukce, provozních vlastností, bezpečnosti, návodů a značení, včetně souvisejících metod zkoušení typu spotřebičů k vytápění obytných prostorů na pevná paliva. Tato norma platí pro spotřebiče s ruční dodávkou paliva. Tyto spotřebiče zajišťují vytápění prostoru, v němž jsou umístěny. Kromě toho, jsou-li spotřebiče vybaveny ohřívačem, zajišťují rovněž ohřev užitkové (pitné) vody a/nebo vody k ústřednímu vytápění. V těchto spotřebičích se mohou v souladu s návody výrobce spotřebiče spalovat buď pevná minerální paliva, rašelinové brikety, přírodní nebo opracovaná dřevěná polena, nebo kombinace těchto paliv.