Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12815
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 061204
Katalogové èíslo 64116
Název dokumentu Varné spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody
Anglický název Residential cookers fired by solid fuel - Requirements and test methods
Datum vydání 01.03.2002
Datum ukonèení platnosti 31.07.2021
Datum úèinnosti 01.04.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 97.040.20 - Kuchyňské sporáky, pečicí trouby a podobná zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova bezpečnost,konstrukce a provedení,pevné palivo,požadavky,provozní vlastnosti,spotřebiče na pevná paliva,varné spotřebiče,zkoušení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 128152001
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
72250ČSN EN 12815 2002A131.07.2021
506925ČSN EN 12815 2002Z131.07.2021
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
69253ČSN EN 12815 2002Opr.131.07.2021
80538ČSN EN 12815 2002Opr.231.07.2021
80539ČSN EN 12815 2002Opr.331.07.2021
80540ČSN EN 12815 2002Opr.431.07.2021
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
24748ČSN 06 1210 1984
24749ČSN 06 1211 1986
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506085ČSN EN 16510-1 2019
Anotace

ČSN EN 12815 Tato evropská norma stanoví požadavky týkající se projektování, výroby, konstrukce, provozních vlastností, bezpečnosti, návodů a značení, včetně souvisejících zkušebních metod a zkušebních paliv předepsaných ke zkoušení typu varných spotřebičů pro domácnost na pevná paliva. Tato norma platí pro spotřebiče s ruční dodávkou paliva, určených zejména k tepelné úpravě pokrmů a/nebo vytápění prostoru, v němž jsou umístěny. Kromě toho, jsou-li spotřebiče vybaveny ohřívačem, zajišťují rovněž ohřev užitkové (pitné) vody a/nebo vody k ústřednímu vytápění. V těchto spotřebičích se mohou v souladu s návody výrobce spotřebiče spalovat buď pevná minerální paliva, rašelinové brikety, přírodní nebo opracovaná dřevěná polena, nebo kombinace těchto paliv.