Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 174
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 832453
Katalogové èíslo 63932
Název dokumentu Prostředky k ochraně očí - Brýle pro sjezdové lyžování
Anglický název Personal eye-protection - Ski goggles for downhill skiing
Datum vydání 01.01.2002
Datum ukonèení platnosti 31.05.2025
Datum úèinnosti 01.02.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.340.20 - Ochranné prostředky hlavy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova brýle,brýlové obroučky,brýlové čočky,definice,hranolový účinnost,infračervené záření,lyže,materiály,nejistota měření,neplatný výsledek,odolnost proti orosení,odolnost proti teplotám,odolnost proti vznícení,odolnost vůči opotřebení,optická lámavost,perimetr,pevnost materiálu,platný výsledek,potřeby pro zimní sporty,požadavky na zdraví a bezpečnost,součinitel jasu,spektra,světelný činitel prostupu,termíny,ultrafialové,ventilace,výsledek měření,zkoušky vodotěsnosti,zkušební makety,zkušební metody,zorné pole,zorník,záření,čištění,údržba a opravy
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1742001
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
515385ČSN EN 174 2002Z131.05.2025
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
51174ČSN EN 174 1998
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
515384ČSN EN ISO 18527-1 2022
Anotace

ČSN EN 174 Tato norma je určena pro brýle používané pro ochranu očí při sjezdovém lyžování a další sjezdové aktivity, jako je snowboard. Norma obsahuje požadavky na konstrukci a výrobu, které se dělí na všeobecné požadavky, požadavky na materiály, požadavky na posazení, přizpůsobení a ventilaci. Ostatní požadavky zahrnují: optické požadavky (zorné pole, požadavky na zorníky), požadavky na mechanickou pevnost, požadavky těsnost vůči vodě a sněhu, odolnost proti vznícení, vhodnost pro čištění a údržbu. Volitelné požadavky zahrnují: odolnost proti poškození povrchu jemnými částicemi, odolnost zorníku proti orosení a zvýšená infračervená absorbce zorníků. Norma pak na uvedené zkoušky obsahuje popis zkušebních metod. Informativní Příloha A obsahuje postup při odhadu nejistoty měření.