Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 54-11
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 342710
Katalogové èíslo 63907
Název dokumentu Elektrická požární signalizace - Část 11: Tlačítkové hlásiče
Anglický název Fire detection and fire alarm systems - Part 11: Manual call points
Datum vydání 01.03.2002
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Aklimatizace,elektrická zařízení,elektrická zařízení v budovách,elektrické instalace,funkční zkoušky,hlásiče požáru,klimatické podmínky,měření,provozní zkoušky,tlačítka,zkoušení,zkoušení a přístroje,zkoušení působením klimatických vlivů,zkoušky,zkušební vzorky,zkušební zařízení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 54-112001
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
75769ČSN EN 54-11 2002A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 54-11 Tato norma popisuje zejména zkoušky vlivu prostředí v různých klimatických podmínkách pro tlačítkové hlásiče, dále specifikuje požadavky a kritéria provedení pro hlásiče. Norma uvádí vzhled a funkce, kterými by měly být opatřeny všechny tlačítkové hlásiče v systémech elektrické požární signalizace. Norma uvádí vzhled a provoz hlásičů pro přímou obsluhu a pro nepřímou obsluhu. U tlačítkových hlásičů je důležitá rozpoznatelnost a snadnost použití, bez předchozího seznámení s ním. Důraz byl kladen na identifikaci tlačítkového hlásiče, na způsob jeho aktivace a na signalizaci, která potvrdí uživateli, že byla provedena inicializace poplachu.