Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 3201
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 333201
Katalogové èíslo 63894
Název dokumentu Elektrické instalace nad AC 1 kV
Anglický název Power installations exceeding 1 kV a.c.
Datum vydání 01.11.2002
Datum ukonèení platnosti 01.11.2013
Datum úèinnosti 01.12.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.240.01 - Elektrické přenosové a distribuční sítě obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Instalace,dotykové napětí,elektrická stanice,ochrana krytem,polohou,rezistivita,soustava uzemnění,vzdálenosti,zatížení,zemnič,zkraty,zábranou,řada napětí
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 637 S11999
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
88638ČSN 33 3201 2002Z101.11.2013
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
79061ČSN 33 3201 2002Opr.101.11.2013
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
18318ČSN 33 2000-5-54 1996
21101ČSN 33 2000-4-481 1997
23375ČSN 33 3210 1986
23376ČSN 33 3220 1986
23377ČSN 33 3225 1987
23378ČSN 33 3230 1982
23379ČSN 33 3231 1983
32723ČSN 33 3240 1988
55509ČSN 33 2000-4-41 2000
58183ČSN 33 3201 2000
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
88607ČSN EN 50522 2011
88637ČSN EN 61936-1 2011
Anotace

ČSN 33 3201 Tato norma obsahuje základní požadavky na navrhování, stavbu a provoz elektrických silových instalací nad 1 kV střídavého napětí. Norma platí pro elektrárny, elektrické stanice a rozvodná zařízení vn, vvn a zvn.