Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 54-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 342710
Katalogové èíslo 63847
Název dokumentu Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény
Anglický název Fire detection and fire alarm systems - Part 3: Fire alarm devices - Sounders
Datum vydání 01.04.2002
Datum ukonèení platnosti 30.04.2016
Datum úèinnosti 01.05.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Aklimatizace,akustická zařízení,akustické signály,elektrická zařízení,elektrická zařízení v budovách,elektrické instalace,funkční zkoušky,hladina zvuku,klimatické podmínky,měření,měřiče hladiny zvuku,požární sirény,provozní zkoušky,sirény,zkoušení,zkoušení a přístroje,zkoušení působením klimatických vlivů,zkoušky,zkušební vzorky,zkušební zařízení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 54-32001
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
67251ČSN EN 54-3 2002A130.04.2016
77180ČSN EN 54-3 2002A230.04.2016
96452ČSN EN 54-3 2002Z130.04.2016
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
96448ČSN EN 54-3 ed. 2 2014
Anotace

ČSN EN 54-3 Tato norma popisuje zejména zkoušky vlivu prostředí v různých klimatických podmínkách pro požární poplachové sirény, dále specifikuje požadavky na konstrukci a robustnost a také kritéria provedení pro sirény. Sirény jsou určené k akustickému varování obyvatel budovy o požáru ze systému elektrické požární signalizace. Norma uvádí obecnou metodu pro zkoušení provozních parametrů sirén, podle specifikace uvedené výrobcem, spíše než uvedení obecných požadavků. V této normě jsou specifikovány sirény pro dva typy prostředí použití, a to typ A pro vnitřní použití a typ B pro vnější použití.