Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50272-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 364380
Katalogové èíslo 63833
Název dokumentu Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 2: Staniční baterie
Anglický název Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 2: Stationary batteries
Datum vydání 01.02.2002
Datum ukonèení platnosti 09.04.2021
Datum úèinnosti 01.03.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.220.20 - Kyselinové akumulátorové články a baterie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Olověná staniční baterie,bezpečná vzdálenost,metody nabíjení,nabíjecí proud,nabíjecí režimy,nebezpečí exploze,ochrana před úrazem elektrickým proudem,oddělení,odpojení,prostory pro umístění baterií,působení elektrolytu,větrání,zkrat
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50272-22001
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
506834ČSN EN 50272-2 2002Z109.04.2021
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
17917ČSN 33 2610 1995
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506833ČSN EN IEC 62485-2 2019
Anotace

ČSN EN 50272-2 Tato norma se týká staničních akumulátorových baterií a bateriových instalací s maximálním jmenovitým stejnosměrným napětím 1500 V . Norma uvádí opatření na ochranu před úrazem způsobeným elektrickým proudem, emisí plynu a elektrolytem. Norma stanoví požadavky s hlediska bezpečnosti, které jsou spojeny s konstrukcí, používáním, revizí, údržbou a likvidací. Norma platí pro olověné a NiCd baterie, přičemž hlavní použití se předpokládá v telekomunikacích, při provozu elektráren, v centrálních sítích nouzového osvětlení, v poplachových sítích a ve fotovoltaických sítích, při použití zdrojů nepřerušovaného napájení a startování stacionárních motorů.