Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60034-5 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 350000
Katalogové èíslo 63621
Název dokumentu Točivé elektrické stroje - Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód) - Klasifikace
Anglický název Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
Datum vydání 01.01.2002
Datum ukonèení platnosti 03.06.2023
Datum úèinnosti 01.02.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.160.01 - Elektrické stroje točivé obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova IP kód,klasifikace,stupně ochrany,točivé elektrické stroje
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60034-52001
IEC 60034-52000
IEC 60034-5/Cor.12001
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
79172ČSN EN 60034-5 ed. 2 2002A103.06.2023
511636ČSN EN 60034-5 ed. 2 2002Z103.06.2023
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
20663ČSN EN 60034-5 1997
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
511635ČSN EN IEC 60034-5 ed. 3 2020
Anotace

ČSN EN 60034-5 ed. 2 Tato norma platí pro klasifikaci stupňů ochrany poskytovaných krytem točivých elektrických strojů. Definuje požadavky na ochranné kryty, které jsou ve všech jiných ohledech vhodné pro jejich určené použití a které z hlediska materiálů a provedení zajišťují, že vlastnosti, o nichž pojednává tato norma, budou za normálních podmínek použití dodrženy. Tato norma nestanoví: - stupně ochrany před mechanickým poškozením stroje nebo před takovými podmínkami, jako je vlhkost (vznikající např. kondenzací), korozívní páry, plísně nebo hmyz; - typy ochrany strojů pro použití ve výbušném prostředí; - požadavky na přepážky umístěné vně krytu, které jsou určeny výhradně pro bezpečnost obsluhy. Pro některá použití (jako jsou spotřebiče používané v zemědělství nebo v domácnosti) mohou být stanovena rozsáhlejší opatření pro ochranu před nahodilým nebo úmyslným dotykem. Norma uvádí označení pro tyto stupně ochrany a zkoušky, které mají být provedeny pro kontrolu, že stroje splňují požadavky této normy.