Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12255-11
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 756403
Katalogové èíslo 63571
Název dokumentu Čistírny odpadních vod - Část 11: Všeobecné návrhové údaje
Anglický název Wastewater treatment plants - Part 11: General data required
Datum vydání 01.04.2002
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.060.30 - Odpadní vody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Anotace,Norma uvádí údaje,garantování účinnosti,které jsou nezbytné pro navrhování,nabídkovou soutěž,projektování,uvádění do provozu a kontrolu souladu s předpisy pro čistírny odpadních vod nebo jejich části,výstavbu
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12255-112001
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12255-11 Norma uvádí údaje, které jsou nezbytné pro navrhování, projektování, nabídkovou soutěž, garantování účinnosti, výstavbu, uvádění do provozu a kontrolu souladu s předpisy pro čistírny odpadních vod nebo jejich části.