Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 81714-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013790
Katalogové èíslo 63493
Název dokumentu Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 3: Třídění spojovacích uzlů, sítí a jejich zakódování
Anglický název Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products - Part 3: Classification of connect nodes, networks and their encoding
Datum vydání 01.12.2001
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.080.50 - Grafické značky pro použití v informační technologii, telekomunikačních technických výkresech a v příslušné dokumentaci technických výrobků
01.110 - Technická dokumentace výrobků
35.110 - Výstavba sítí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Grafické značky,konstruování,navrhování,technické dokumenty,tvorba (značek),značky
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 81714-32001
IEC 81714-31998
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 81714-3 Tato Část IEC 81714 specifikuje zejména požadavky, týkající se třídění spojovacích uzlů přidělených grafickým značkám, které reprezentují funkční a předmětové pojmy. Z důvodu silné vzájemné vazby mezi produktem a jemu odpovídajícím grafickým znázorněním, používají se identické klasifikační principy pro třídění spojovacích uzlů produktů a také pro třídění sítí a jejich znázornění značkami v počítačově zaměřených systémech.