Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 613
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 061412
Katalogové èíslo 63347
Název dokumentu Konvekční kamna na plynná paliva
Anglický název Independent gas-fired convection heaters
Datum vydání 01.12.2001
Datum ukonèení platnosti 01.08.2022
Datum úèinnosti 01.01.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 97.100.20 - Plynová otopná tělesa
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova bezpečnost,kamna,kamna na plynná paliva,konvekční kamna,plynné palivo,požadavky,zkoušení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 6132000
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
68862ČSN EN 613 2001A101.08.2022
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
20379ČSN 06 1412 1996
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
514633ČSN EN 613 2022
Anotace

ČSN EN 613 Tato evropská norma stanoví požadavky na konstrukci, bezpečnost, značení, hospodárné využití energie a zkušební metody pro lokální konvekční kamna. Norma platí pro lokální konvekční kamna na plynná paliva provedení B11AS, B11BS, B11CS a provedení C11, která jsou vybavena atmosférickým hořákem, jsou určena k připojení přímo ke komínu nebo k zařízení pro odvádění spalin, která se instalují na stěnu, volně v prostoru nebo jsou vestavná a která mají jmenovitý tepelný příkon nejvýše 20 kW (vztaženo k výhřevnosti). Tato Norma kromě toho platí pro kamna napodobující spalování pevného paliva. Norma platí pouze pro kamna, která jsou určena ke zkoušení typu. ČSN EN 613/A1 Touto změnou evropské normy se upravují a mění články normy.