Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50171
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 360630
Katalogové èíslo 63344
Název dokumentu Centrální napájecí systémy
Anglický název Central power supply systems
Datum vydání 01.12.2001
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.240.01 - Elektrické přenosové a distribuční sítě obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova automatický přepínací přístroj,centrální napájecí systém,indikátor poruchy fáze nebo koncového obvodu,indikátor poruchy napájení,indikátor zemních svodů,jmenovitá doba trvání systému,jmenovité napájecí napětí (síťového přívodu),jmenovité napětí systému,jmenovitý výstupní proud (systému),měnič,nabíječ baterií,nejnižší napětí (systému),nepřerušovaný provoz,normální napájení,přepínací provoz,přístroj pro ochranu před hlubokým vybitím,střídač,vstupní výkon zařízení,základní bezpečnostní zařízení,řídicí spínací přístroj
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 501712001
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
77692ČSN EN 50171 2001Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50171 Obsah dokumentu: norma stanovuje všeobecné požadavky na centrální napájecí systémy pro nezávislé napájení energií základních bezpečnostních zařízení. Tato norma se vztahuje na systémy, které jsou trvale připojeny k napájení střídavým napětím do 1000 V a které používají baterie jako náhradní napájecí zdroj. Centrální napájecí systémy jsou určeny pro napájení nouzového únikového osvětlení v případě poruchy normálního napájení a mohou být vhodné pro napájení dalších základních bezpečnostních zařízení jako například: - elektrické obvody instalací automatického hasicího zařízení; - systémy vyhledávání osob a zabezpečovací návěstní instalace; - zařízení pro odstraňování kouřových nečistot; - výstražné systémy upozorňující na výskyt oxidu uhelnatého; - zvláštní bezpečnostní instalace určené pro určité budovy, jako např. budovy s nebezpečnými zónami. Všeobecně jsou definovány dva základní způsoby silového napájení, tj. přepínací provoz a nepřerušovaný provoz.