Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 4759-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 021014
Katalogové èíslo 63256
Název dokumentu Tolerance spojovacích součástí - Část 1: Šrouby a matice - Výrobní třída A, B a C
Anglický název Tolerances for fasteners - Part 1: Bolts, screws, studs and nuts - Product grades A, B and C
Datum vydání 01.11.2001
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2001
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 21.060.10 - Šrouby, závrtné šrouby, svorníky
21.060.20 - Matice
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Spojovací součásti,geometrické tolerance,kalibr,matice,rozměrové tolerance,rozměry,výrobní třída A,výrobní třída B,výrobní třída C,šroub
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 4759-12000
ISO 4759-12000
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
17363ČSN ISO 4759-1 1995
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 4759-1 Tato část ISO 4759 stanoví výběr tolerancí šroubů a matic s metrickým závitem ISO a výrobních tříd A, B a C a šroubů se závitem do plechu výrobní třídy A.