Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60695-2-11
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 345615
Katalogové èíslo 62950
Název dokumentu Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou
Anglický název Fire hazard testing - Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire flammability test method for end-products
Datum vydání 01.11.2001
Datum ukonèení platnosti 13.03.2017
Datum úèinnosti 01.12.2001
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.40 - Zápalnost a hořlavost materiálů a výrobků
29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Elektrotechnické výrobky,Elektrotechnika,Hořlavost,Konečné výrobky,Požární nebezpečí,Zkoušení,Zkoušky žhavou smyčkou
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60695-2-112001
IEC 60695-2-112000
IEC 60695-2-11/Cor.2001
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
96616ČSN EN 60695-2-11 2001Z113.03.2017
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
51626ČSN EN 60695-2-1/1 1998
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
96615ČSN EN 60695-2-11 ed. 2 2015
Anotace

ČSN EN 60695-2-11 Norma specifikuje podrobnosti zkoušky žhavou smyčkou pro její použití ke zkoušení požárního nebezpečí u konečných výrobků. Pro účely této normy se konečným výrobkem rozumí elektrotechnické zařízení, jeho podsestavy a jeho součástky. Norma má status základní bezpečnostní publikace podle Pokynu IEC 104.