Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13251
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 806151
Katalogové èíslo 62818
Název dokumentu Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích
Anglický název Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in earthworks, foundations and retaining structures
Datum vydání 01.10.2001
Datum ukonèení platnosti 31.01.2016
Datum úèinnosti 01.11.2001
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 59.080.70 - Geotextilie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Geotextilie,filtrace,oddělování,odolnost,požadovaná vlastnost,vyztužování,výrobek podobný geotextilii,zemní stavby,základy a opěrné konstrukce
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 132512000
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
73981ČSN EN 13251 2001A131.01.2016
95400ČSN EN 13251 2001Z131.01.2016
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
75986ČSN EN 13251 2001Opr.131.01.2016
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
95099ČSN EN 13251 ed. 2 2014
Anotace

ČSN EN 13251 V normě jsou popsány vlastnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím používaných pro zemní stavby základy a opěrné konstrukce a zkušební metody pro zjišťování těchto vlastností. Je zde popsán postup kontroly výroby u výrobce, a pokud jde o uvedení vlastností, jsou zde popsány požadavky, které musí splňovat výrobci a distributoři. V příloze C jsou uvedeny informace pro volbu odpovídající normy. V závěru je uveden příklad označení značkou shody CE.