Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1708-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 050026
Katalogové èíslo 62804
Název dokumentu Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 2: Součásti bez vnitřního přetlaku
Anglický název Welding - Basic weld joint details in steel - Part 2: Non internal pressurized components
Datum vydání 01.07.2002
Datum ukonèení platnosti 01.08.2019
Datum úèinnosti 01.08.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 25.160.40 - Svarové spoje
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova ocelové konstrukce,rozměry,svařované spoje,svařování,tvar
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1708-22000
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
62071ČSN EN 1708-2 2001
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507116ČSN EN 1708-2 2019
Anotace

ČSN EN 1708-2 V normě ČSN EN 1708-2 jsou uvedeny příklady svarových spojů, které se dají použít pro ocelové součásti bez vnitřního přetlaku. Zejména jsou uvedeny detaily přípravy svarových ploch (tvary a rozměry) spojů ocelových konstrukcí. V 5 tabulkách jsou uvedeny typické spoje a doporučená vhodná příprava svarových ploch plechů, nosníků a dutých profilů ocelových součástí (ocelových konstrukcí) staticky a dynamicky namáhaných. Příprava svarových ploch jednotlivých detailů je doplněna odkazem na normy EN 29692 a EN ISO 9692-2.