Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12369-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731717
Katalogové èíslo 62787
Název dokumentu Desky na bázi dřeva - Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1: OSB, třískové a vláknité desky
Anglický název Wood-based panels - Characteristic values for structural design - Part 1: OSB, particleboards and fibreboards
Datum vydání 01.09.2001
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2001
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 79.060.20 - Dřevovláknité desky. Dřevotřískové desky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Desky na bázi dřeva,hustota,konstrukce,modul pružnosti,pevnost
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12369-12001
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12369-1 Tato evropská norma poskytuje informace o charakteristických hodnotách mechanických vlastností a hustoty desek na bázi dřeva, které se používají při navrhování stavebních konstrukcí.