Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13133
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 055905
Katalogové èíslo 62759
Název dokumentu Tvrdé pájení - Zkouška páječe
Anglický název Brazing - Brazer approval
Datum vydání 01.11.2001
Datum ukonèení platnosti 01.07.2013
Datum úèinnosti 01.12.2001
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 25.160.50 - Tvrdé pájení a měkké pájení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova certifikát,destruktivní zkoušky pájených spojů,kvalifikace,nedestruktivní zkoušení pájených spojů,parametry pájení,proces pájení,páječ,pájka,technologie pájení,tvrdé pájení,zkouška postupu pájení,zkouška páječe,zkušební kus,zkušební organizace,zkušební vzorek,znalosti
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 131332000
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
92797ČSN EN ISO 13585 2013
Anotace

ČSN EN 13133 Kvalifikace procesu pájení - zkouška páječe. Specifikace podmínek pájení, zkoušky, hodnocení. Podmínky vydání a platnosti osvědčení.