Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60934 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 354175
Katalogové èíslo 62616
Název dokumentu Jističe pro zařízení (CBE)
Anglický název Circuit-breakers for equipement (CBE)
Datum vydání 01.12.2001
Datum ukonèení platnosti 20.09.2022
Datum úèinnosti 01.01.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.120.40 - Spínače
29.120.50 - Pojistky a ostatní zařízení pro nadproudové jištění
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova jističe,mechanické spínací přístroje,technické požadavky,zkoušky
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 609342001
IEC 609342000
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
79614ČSN EN 60934 ed. 2 2001A120.09.2022
93767ČSN EN 60934 ed. 2 2001A220.09.2022
509777ČSN EN 60934 ed. 2 2001Z120.09.2022
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
21212ČSN EN 60934+A1 1997
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509776ČSN EN IEC 60934 ed. 3 2020
Anotace

ČSN EN 60934 ed. 2 Tato norma platí pro mechanické spínací přístroje označené jako "jističe pro zařízení" (CBE), určené k zajištění ochrany obvodů v elektrických zařízeních.