Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 54-7
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 342710
Katalogové èíslo 62583
Název dokumentu Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Hlásiče bodové využívající rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizace
Anglický název Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors - Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization
Datum vydání 01.10.2001
Datum ukonèení platnosti 31.08.2022
Datum úèinnosti 01.11.2001
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Aklimatizace,detektory kouře,detektory požáru,elektrická zařízení,elektrická zařízení v budovách,elektrické instalace,funkční zkoušky,hlásiče požáru,ionizace,ionizační záření,klimatické podmínky,měření,požární hlásiče,požární poplašná zařízení,provozní zkoušky,vnitřní elektrické zařízení,vysílání světla,zařízení vyzařující světlo,zkoušení,zkoušení a přístroje,zkoušení působením klimatických vlivů,zkoušky,zkušební vzorky,zkušební zařízení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 54-72000
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
67249ČSN EN 54-7 2001A131.08.2022
77156ČSN EN 54-7 2001A231.08.2022
506048ČSN EN 54-7 2001Z131.08.2022
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
2628ČSN 34 2710 1977
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506046ČSN EN 54-7 ed. 2 2018
Anotace

ČSN EN 54-7 Tato norma popisuje zejména zkoušky vlivu prostředí v různých klimatických podmínkách pro hlásiče kouře bodové využívající rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizaci, dále specifikuje požadavky a kritéria provedení pro hlásiče. Tyto hlásiče se používají v systémech elektrické požární signalizace instalované v budovách. Dále norma zahrnuje úplné popisy zkušebních požárů pro požární citlivost (tj. citlivost na kouř), zkoušky EMC odolnosti a také požadavek na zabudovanou signalizaci poplachu. V přílohách normy je popsán kouřový tunel, přístroj pro měření kouře, zařízení pro zkoušku oslněním, zařízení pro zkoušku úderem, dále je popsána zkušební požární místnost a také požadavky na omezení vlivu kompenzace driftu na reakci při pomalu se šířících požárech.