Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 13829
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 730577
Katalogové číslo 62565
Název dokumentu Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda
Anglický název Thermal performance of building - Determination of air permeability of buildings - Fan pressurization method (ISO 9972:1996, modified)
Datum vydání 1.9.2001
Datum ukončení platnosti 1.4.2016
Datum účinnosti 1.10.2001
Věstník vydání (měs/rok) 9/01
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu schvál. k přím. užívání
Bude přeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 91.120.10 - Tepelné izolace
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova intenzita výměny vzduchu,obálka budovy,průvzdušnost,tepelné chování budov,tlaková metoda,vzduchotěsnost
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 138292000
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
99017ČSN EN ISO 9972 2016
Anotace

ČSN EN 13829 Norma stanovuje postupy určení průvzdušnosti (vzduchové propustnosti) budov nebo jejich částí měřením na budovách (in-situ). Použije se především pro : a) kontrolu splnění požadavků na vzduchotěsnost budov nebo jejich částí, zpravidla vyjádřených nejvyšší přípustnou intenzitou výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa; b) porovnání průvzdušnosti budov nebo jejich částí mezi sebou ; c) lokalizaci netěsností v obvodovém plášti budov ; d) určení poklesu průvzdušnosti při dotěsňování obvodového pláště. K tomu se provádí opakovaná měření. Norma určuje postupy měření objemového vzduchového toku vyvolaného ventilátorem, zpravidla osazeným do okenního nebo dveřního otvoru, v závislosti na voleném rozdílu statického tlaku vzduchu mezi vnitřním a vnějším prostředím budovy. Norma popisuje použití přetlakové a podtlakové metody. Tlaková metoda se nepoužije k měření výměny vzduchu v budově za přirozených podmínek (infiltrace). K tomu se využijí zejména indikátorové metody podle ČSN EN ISO 12569. Výsledky získané tlakovou metodou podle ČSN EN 13829 je ale možné použít k výpočtovému odhadu přirozené výměny vzduchu. Norma nestanovuje postupy určení průvzdušnosti jednotlivých stavebních prvků. Norma stanovuje požadavky na měřicí zařízení (ventilátor, měřidlo rozdílu tlaku vzduchu, měřidlo objemového toku vzduchu, teploměr). Norma popisuje podstatu postupu měření, způsob přípravy budovy nebo její části před měřením, způsoby vyhodnocení výsledků. Norma dále uvádí informace o výsledné přesnosti měření.