Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12255-10
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 756403
Katalogové èíslo 62546
Název dokumentu Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti
Anglický název Wastewater treatment plants - Part 10: Safety principles
Datum vydání 01.04.2002
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.060.30 - Odpadní vody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Vodní hospodářství,zásady bezpečnosti při provádění,čištění odpadních vod
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12255-102000
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12255-10 Norma slouží k ochraně zaměstnanců a určuje bezpečnostní požadavky pro budované a rekonstruované čistírny odpadních vod