Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 05 0705
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 050705
Katalogové èíslo 62493
Název dokumentu Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů
Anglický název Training of workers and basic courses for welders
Datum vydání 01.09.2002
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2002
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/02
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 25.160.10 - Procesy svařování
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
82228ČSN 05 0705 2002Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
657ČSN 05 0705 1976
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 05 0705 Tato norma stanovuje požadavky pro základní teoretickou a praktickou přípravu svářeče, způsoby provádění a hodnocení zkoušky svářeče a vydávání "Osvědčení o zkoušce". Norma platí pro níže uvedené metody tavného svařování a dělení kovů a svařování a dělení plastů. (Viz kapitola 4.) Stanovuje zásady pro přípravu a zkoušení svářečů v rozsahu základního kurzu nebo zaškolení pracovníka na určitou jednoduchou svářečskou práci. Při závěrečné zkoušce svářeč musí prokázat, že má základní odborné a praktické znalosti o metodě svařování, značení a používání základních a přídavných materiálů, vadách svarů a příčinách jejich vzniku a platných bezpečnostních předpisech. Norma stanovuje základ pro vzájemné uznávání odborné způsobilosti svářečů zkušebními organizacemi v rozdílných oblastech jejich uplatnění, je platná pouze na území ČR. Osvědčení o zkoušce se vystavuje na základě výhradní zodpovědnosti zkušebního orgánu nebo zkušební organizace. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou popsány. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Druhy kurzů - metoda svařování, svařované materiály a označení zaškolení, kapitolu 5 - Označování zkoušek, kapitolu 6 - Organizace školení, kapitolu 7 - Zkoušky, kapitolu 8 - Rozsah oprávnění a platnost zkoušky a kapitolu 9 - Doklady o zaškolení. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B, C, D, E, F, G a H. ČSN 05 0705 byla vydána v září 2002. Nahradila ČSN 05 0705 z 11.8.1976.