Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50174-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 369071
Katalogové èíslo 62372
Název dokumentu Informační technika - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality
Anglický název Information technology - Cabling installation - Part 1: Specification and quality assurance
Datum vydání 01.08.2001
Datum ukonèení platnosti 01.05.2012
Datum úèinnosti 01.09.2001
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 35.110 - Výstavba sítí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova informační technika,instalace,kabelové rozvody,kvalita,specifikace,univerzální,zabezpečení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50174-12000
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
85556ČSN EN 50174-1 2001Z101.05.2012
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
85555ČSN EN 50174-1 ed. 2 2010
Anotace

ČSN EN 50174-1 Tato evropská norma specifikuje základní požadavky pro plánování, zavádění a provoz kabelových rozvodů informační techniky používající symetrické měděné kabelové rozvody a kabelové rozvody z optických vláken. Tato norma je použitelná pro: a) kabelové rozvody navržené k podpoře určitých analogových a digitálních telekomunikačních služeb včetně hlasových služeb; b) univerzální systémy kabelových rozvodů navržené v souladu s EN 50173 a určené k podpoře širokého rozsahu telekomunikačních služeb.