Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61204-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 351536
Katalogové èíslo 62369
Název dokumentu Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Část 3: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Anglický název Low voltage power supplies, d.c. output - Part 3: Electromagnetic compatibility (EMC)
Datum vydání 01.08.2001
Datum ukonèení platnosti 09.07.2021
Datum úèinnosti 01.09.2001
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.200 - Usměrňovače. Měniče. Stabilizované napájecí zdroje
33.100.01 - Elektromagnetická kompatibilita obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova elektromagnetická emise,elektromagnetická kompatibilita,elektromagnetická odolnost,napájecí zdroje,zkoušené zařízení,zkušební metody,zkušební postup,zkušební úrovně
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61204-32000
IEC 61204-32000
IEC 61204-3/Cor.2000
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
506976ČSN EN 61204-3 2001Z109.07.2021
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506975ČSN EN IEC 61204-3 ed. 2 2019
Anotace

ČSN EN 61204-3 Tato norma specifikuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) pro jednotky napájecích zdrojů (PSU) s podmínkou, že stejnosměrný výstup(výstupy) jsou do 200 V a úroveň výkonu je do 30 kW při provozních střídavých nebo stejnosměrných napětích napájení zdroje do 600 V. Předmětem této normy je definování mezí EMC a zkušebních metod pro napájecí zdroje. To zahrnuje meze pro elektromagnetické emise, které mohou způsobovat interferenci na jiném elektronickém zařízení (např. na radiových přijímačích, měřicích přístrojích a počítačích) a rovněž to zahrnuje meze pro elektromagnetickou odolnost proti spojitým a přechodným rušením šířeným vedením a zářením včetně elektrostatických výbojů.