Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61131-7
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 187050
Katalogové èíslo 62367
Název dokumentu Programovatelné řídicí jednotky - Část 7: Programování fuzzy řízení
Anglický název Programmable controllers - Part 7: Fuzzy control programming
Datum vydání 01.08.2001
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2001
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu schvál. k přím. užívání
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 25.040.40 - Měření a řízení průmyslových procesů
35.060 - Jazyky používané v informační technologii
35.240.50 - Aplikace informační technologie v průmyslu
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova fuzzy řízení,procesní řízení,programovatelná řídicí jednotka,programování fuzzy řízení,průmyslová automatizace,průmyslový proces,řízení procesu
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61131-72000
IEC 61131-72000
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61131-7 Tato část EN 61131 definuje jazyk pro programování aplikací fuzzy řízení využívajících programovatelných řídicích jednotek.Poskytuje prostředky pro integraci aplikací fuzzy řízení do programovacích jazyků programovatelných řídicích jednotek podle IEC 61131-3 a možnosti výměny programů fuzzy řízení mezi různými programovacími systémy. Příloha A obsahuje stručný úvod do fuzzy logiky a fuzzy řízení.