Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 206-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732403
Katalogové èíslo 62203
Název dokumentu Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
Anglický název Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformity
Datum vydání 01.09.2001
Datum ukonèení platnosti 01.07.2014
Datum úèinnosti 01.10.2001
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Beton,kriteria shody,pevnostní třída,složky betonu,specifikace,specifikátor,stupně vlivu prostředí,typový beton,ztvrdlý beton,čerstvý beton,řízení výroby
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 206-12000
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
63974ČSN EN 206-1 2001Z101.07.2014
68919ČSN EN 206-1 2001Z201.07.2014
72018ČSN EN 206-1 2001A101.07.2014
74155ČSN EN 206-1 2001A201.07.2014
80706ČSN EN 206-1 2001Z301.07.2014
93761ČSN EN 206-1 2001Z401.07.2014
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
31158ČSN P ENV 206 1991
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
94783ČSN EN 206 2014
Anotace

ČSN EN 206-1 Tato norma uvádí specifikaci, vlastnosti, podmínky výroby a kritéria shody betonů vyráběných pro konstrukce betonované na staveništi, montované konstrukce a pro prefabrikované konstrukční dílce pozemních a inženýrských staveb.