Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61663-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 341391
Katalogové èíslo 62198
Název dokumentu Ochrana před bleskem - Telekomunikační vedení - Část 1: Instalace s optickými kabely
Anglický název Lightning protection - Telecommunication lines - Part 1: Fibre optic installations
Datum vydání 01.08.2001
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2001
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 33.040.01 - Telekomunikační systémy obecně
33.180.01 - Systémy optických vláken obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Primární poruchy,bouřkové dny,impulzní proud,proud způsobující poruchu,průrazné napěti,přímý úder blesku,sekundární poruchy,telekomunikační vedení nebo síť,zkušební proud
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61663-11999
IEC 61663-11999
IEC 61663-1/Cor.1999
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61663-1 Tato Část IEC 61663 se týká ochrany před bleskem telekomunikačních vedení v instalacích s optickými kabely. Účelem je omezení počtu možných primárních poruch vznikajících v optických kabelech ve specifikovaných instalacích na hodnoty, které jsou nižší nebo rovné mezní hodnotě, označené jako přípustná četnost primárních poruch. Proto je v této normě metoda výpočtu možného počtu primárních poruch, volby možných ochranných opatření a přípustné četnosti primárních poruch.