Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0843
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730843
Katalogové èíslo 62069
Název dokumentu Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů
Anglický název Fire protection of buildings - Builldings for telecommunication service and for post service
Datum vydání 01.07.2001
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2001
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
91.040.20 - Stavby pro obchod a průmysl
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova bezpečnostní zařízení,kabelový kanál,odstup,pošty,požární bezpečnost,požární voda,požární úsek,radiokomunikace,telekomunikace,úniková cesta
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
82989ČSN 73 0843 2001Z1
509109ČSN 73 0843 2001Z2
510832ČSN 73 0843 2001Z3
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
5540ČSN 73 0843 1978
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0843 Tato norma stanoví základní požadavky pro projektování požární bezpečnosti nových objektů a prostorů obsahujících radiokomunikační, telekomunikační a poštovní provozy a pro projektování změn těchto objektů a prostorů, které podléhají stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení podle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. (ve znění pozdějších zákonů). Norma stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti na objekty a prostory spojů a poštovní provozy v návaznosti na kmenovou ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty a na ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb. Ustanovení těchto dvou norem tedy platí i pro objekty a prostory spojů a poštovní provozy, pokud nejsou zpřesněny nebo doplněny specifickými ustanoveními ČSN 73 0843. Norma neplatí pro projektování nových prostorů jiného účelu (restaurační, vyhlídkové, ubytování a bydlení, garáže apod.) a jejich změn v objektech spojů a poštovních provozů. Tyto prostory se řeší podle samostatných technických norem obsahujících požadavky požární bezpečnosti staveb (např. prostory pro bydlení a ubytování podle ČSN 73 0833, garáže podle ČSN 73 0804, shromažďovací prostory podle ČSN 73 0831). Norma je doplněna přílohou obsahující nejmenší počet přenosných hasicích přístrojů v provozech spojů a pošt a přílohou, která stanoví základní požadavky požární bezpečnosti kabelových kanálů v uvedených objektech (tato příloha platí do vydání samostatné ČSN pro kabelové kanály, která se připravuje).