Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 315
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 492404
Katalogové èíslo 61761
Název dokumentu Překližované desky - Rozměrové tolerance
Anglický název Plywood - Tolerances for dimensions
Datum vydání 01.05.2001
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2001
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 79.060.10 - Překližované desky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Desky na bázi dřeva,pravoúhlost,překližovaná deska,přímost boků,rozměrová tolerance
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 3152000
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
17943ČSN EN 315 1995
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 315 Tato evropská norma stanoví rozměrové tolerance překližovaných desek (délky, šířky a tloušťky) a tolerance pravoúhlosti a přímosti boků.