Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12570
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 133023
Katalogové èíslo 61626
Název dokumentu Průmyslové armatury - Metoda stanovení rozměru ovládacího elementu
Anglický název Industrial valves - Method for sizing the operating element
Datum vydání 01.05.2001
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2001
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.060.01 - Armatury obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Armatury,Klíče typu T,Mechanická ovládací zařízení,Mechanické ovládací systémy,Ovládací kola,Ovládací páky,Ovládací zařízení,Rozměry,Výpočet
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 125702000
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
505078ČSN EN 12570 2001Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12570 Průmyslové armatury - Metoda stanovení rozměru ovládacího elementu Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 69 "Průmyslové armatury. Tato evropská norma stanoví požadavky na určení minimálních rozměrů ovládacích elementů dodávaných s průmyslovými armaturami s ohledem na sílu vynakládanou osobou ovládající armaturu při specifických provozních podmínkách. Tato norma platí pro ručně ovládané elementy o rozměrech od 100 mm do 1000 mm: - přímo namontované na armaturách; - namontované na redukčních převodových skříních armatur; - používané na ruční ovládání poháněných armatur. Tato norma neplatí pro: - úderová ruční kola; - klíče typu T; řetězová kola.