Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P ENV 13563
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 737044
Katalogové èíslo 61490
Název dokumentu Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Zařízení a příslušenství - Detektory vozidel
Anglický název Traffic control equipment - Vehicle detectors
Datum vydání 01.10.2001
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2001
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 93.080.30 - Pomocná zařízení a instalace pro pozemní komunikace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova detekce,detektor,detekční dosah,detekční odstup,detekční zóna,dopravní sčítání,indukční smyčka,obsazenost,přítomnost vozidla,shoda,řízení dopravy na pozemních komunikacích
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ENV 135632000
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
20915ČSN 36 5601-1 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P ENV 13563 ČSN P ENV 13563 stanovuje všeobecné požadavky na technické parametry detektorů vozidel a příslušné zkušební metody a postupy. Norma obsahuje normativní přílohy A a B a informativní přílohy C a D. Příloha A stanovuje požadavky na zkušební úseky a zkušební zařízení, příloha B uvádí názorné příklady v podobě tabulek zkoušek a událostí. V příloze C jsou uvedeny technologické aspekty pro smyčkové detektory, mikrovlnné detektory, infračervené detektory a videodetektory, v příloze D příklady certifikátů.