Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 45510-5-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 085001
Katalogové èíslo 61474
Název dokumentu Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-4: Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny
Anglický název Guide for procurement of power station equipment - Part 5-4: Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines
Datum vydání 01.04.2001
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2001
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.080 - Čerpadla
27.100 - Elektrárny obecně
27.140 - Technika vodní energie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Vodní elektrárny,dodavatel,nabídka,parametry,poptávka,specifikace,turbíny,veřejná soutěž,zařízení,zákazník
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 45510-5-41998
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
54629ČSN EN 45510-5-4 1999
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 45510-5-4 Norma je návodem pro vypracování technických specifikací pro jednání o postupu při pořizování zařízení vodních elektráren. Je další normou z řady norem pro poptávku zařízení elektráren a má 24 stránek.