Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12056-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 756760
Katalogové èíslo 61412
Název dokumentu Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání
Anglický název Gravity drainage systems inside buildings - Part 5: Installation and testing, instructions for operation, maintenance and use
Datum vydání 01.06.2001
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2001
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.80 - Kanalizační systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Vodní hospodářství,gravitační systémy,instalace a zkoušení,kanalizace,provoz a údržba,vnitřní kanalizace
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12056-52000
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
66657ČSN EN 12056-5 2001Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12056-5 Norma platí pro vnitřní kanalizaci v budovách pro bydlení, občanskou vybavenost a ve výrobních budovách. Tato část normy stanovuje základní požadavky pro instalaci, zkoušení provoz a údržbu včetně přístupnosti vnitřní kanalizace odvádějící jak splaškové odpadní vody, tak i dešťové vody ze střech.