Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 805
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 755011
Katalogové èíslo 61408
Název dokumentu Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti
Anglický název Water supply - Requirements for systems and components outside buildings
Datum vydání 01.08.2001
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2001
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.060.01 - Kvalita vod obecně
23.040.01 - Potrubí a součásti potrubí obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Vodárenství,dezinfekce a provoz,hydraulický výpočet,potrubí,rozvod vody,rozvodná síť,statické posouzení,tlakové zkoušky,trubní materiál,výstavba
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 8052000
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
87379ČSN EN 805 2001Z1
505450ČSN EN 805 2001Z2
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
90566ČSN EN 805 2001Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 805 Vodárenství - požadavky na vnější sítě a jejich součásti. Norma stanoví požadavky na vnější rozvodné vodovodní sítě a použije se pro projektování, výstavbu, rozšíření a sanaci.