Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12259-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 389210
Katalogové èíslo 61314
Název dokumentu Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 3: Suché ventilové stanice
Anglický název Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 3: Dry alarm valve assemblies
Datum vydání 01.04.2001
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2001
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
13.320 - Poplachové a výstražné systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12259-32000
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
63878ČSN EN 12259-3 2001A1
75728ČSN EN 12259-3 2001A2
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace