Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12279
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 386443
Katalogové èíslo 61147
Název dokumentu Zásobování plynem - Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách - Funkční požadavky
Anglický název Gas supply systems - Gas pressure regulating installations on service lines - Functional requirements
Datum vydání 01.03.2001
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2001
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.060.40 - Regulátory tlaku
91.140.40 - Systémy dodávky plynu v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Zásobování plynem,bezpečnost,nebezpečný prostor,průtok,přípojka,regulace tlaku,regulační zařízení,rozvodné potrubí,teplota,tlak,zemní plyn
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 122792000
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
75479ČSN EN 12279 2001A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
19551ČSN 38 6443 1996
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12279 Tato norma obsahuje základní provozní požadavky pro zařízení pro regulaci tlaku plynu používaných v systémech zásobování plynem. Platí pro projektování, materiály, výstavbu, zkoušení, provoz a údržbu zařízení pro regulaci tlaku plynu, která tvoří součást přípojek pro zásobování obytných, výškových, veřejně přístupných, komerčních a víceúčelových budov (viz EN 1775) s nejvyšším vstupním provozním tlakem nejvýše 16 barů a výpočtovými průtoky nejvýše 200 m3/h (normální podmínky). Tato evropská norma obsahuje základní systémové požadavky na zařízení pro regulaci tlaku plynu. Požadavky na jednotlivé části (armatury, regulátory, bezpečnostní zařízení, trubky apod.) nebo na jejich montáž jsou uvedeny v příslušných evropských normách. Pro zařízení pro regulaci tlaku plynu na přípojkách s výpočtovými průtoky vyššími než 200 m3/h (normální podmínky) nebo s nejvyšším vstupním provozním tlakem vyšším než 16 barů platí EN 12186. Požadavky této evropské normy vycházejí z fyzikálních a chemických vlastností plynných paliv první a druhé skupiny v souladu s tabulkou 1 EN 437:1993. Pro plynná paliva těžší než vzduch mohou být uplatněny další požadavky.