Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 1567
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 135826
Katalogové číslo 61066
Název dokumentu Armatury budov - Redukční ventily a kombinované redukční ventily pro vodu - Požadavky a zkoušky
Anglický název Building valves - Water pressure reducing valves and combination water pressure reducing valves - Requirements and tests
Datum vydání 01.05.2001
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.06.2001
Věstník vydání (měs/rok) 5/01
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.060.40 - Regulátory tlaku
91.140.60 - Systémy dodávky vody v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova Armatury,Kombinované redukční ventily pro vodu,Konstrukce,Materiály,Označování,Redukční ventily pro vodu,Zkoušení
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 15671999
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1567 Tato norma stanoví požadavky na rozměry, materiál a provedení (včetně zkušebních postupů) pro redukční ventily a kombinované redukční ventily o jmenovitých světlostech od DN 8 do DN 100, u kterých vstupní přetlak nepřekročí 1,6 MPa (16 bar) a teplota nepřekročí 30 °C u provedení pro studenou vodu a 80 °C u provedení pro horkou vodu. Pokud není výrobcem stanoveno jinak, mohou být ventily montovány v jakékoliv poloze. Použití zařízení specifikovaného v této normě nezbavuje nutnosti použít hydraulická bezpečnostní zařízení k zabránění překročení přetlaku. Vzhledem k možnému nepříznivému vlivu na jakost pitné vody, způsobenému výrobky podle této normy: 1) Tato norma neposkytuje žádné informace, pokud jde o to, které výrobky mohou být bez omezení používány v členských státech EU nebo EFTA. Je třeba podotknout že do doby, než budou přijata ověřovací evropská kritéria, zůstávají v platnosti stávající národní předpisy, týkající se používání a charakteristik těchto výrobků.