Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 358
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 832651
Katalogové èíslo 60765
Název dokumentu Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky
Anglický název Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height - Belts for work positioning and restraint and work positioning lanyards
Datum vydání 01.04.2001
Datum ukonèení platnosti 01.07.2019
Datum úèinnosti 01.05.2001
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/01
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.340.99 - Ostatní ochranné pomůcky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Osobní ochranný prostředek,Pracovní polohování,Prevence pádů z výšky,Pás,Připojovací prvek,Spojka,Spojovací prostředek,Zadržení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 3581999
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
18657ČSN EN 358 1996
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507757ČSN EN 358 2019
Anotace

ČSN EN 358 Tato evropská norma se vztahuje na pásy a spojovací prostředky pracovního polohování nebo zadržení. Norma specifikuje požadavky, zkoušení, značení a informace dodávané výrobcem. Stanoví požadavky na návrh a konstrukci pásu, pracovního polohovacího spojovacího prostředku, materiály, spojky a vznítitelnost. Stanoví požadavky na statickou a dynamickou pevnost, korozní odolnost. Popisuje zkušební zařízení pro zkoušení pásů pro pracovní polohování a zadržení a pracovních polohovacích spojovacích prostředků. Popisuje metody zkoušky statické pevnosti pásu, pásu s integrovaným pracovním polohovacím spojovacím prostředkem a oddělitelného pracovního polohovacího spojovacího prostředku s prvkem nastavení délky. Popisuje metody zkoušení dynamické pevnosti a zkoušení korozní odolnosti. Uvádí jaké informace musí poskytovat výrobce, způsob značení a balení. V příloze ZA uvádí, které články této evropské normy jsou vhodné k podpoře požadavků směrnice 89/686/EEC, Přílohy II.