Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P 73 0606
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730606
Katalogové èíslo 60518
Název dokumentu Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení
Anglický název Waterproofing of buildings - Continuous sheet water proofing - Basic provisions
Datum vydání 01.11.2000
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2000
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/00
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.120.30 - Hydroizolace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova asfalt,hydroizolace staveb,hydroizolační pás,povlaková hydroizolace
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN P 73 0606 Tato norma platí pro navrhování ochrany staveb proti nežádoucímu působení vody pomocí povlakových hydroizolací. Norma se nevztahuje na mostní objekty pozemních komunikací.