Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50244
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 378371
Katalogové èíslo 60477
Název dokumentu Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu
Anglický název Electrical apparatus for the detection of combustible gases in domestic premises - Guide on the selection, installation, use and maintenance
Datum vydání 01.12.2000
Datum ukonèení platnosti 14.03.2019
Datum úèinnosti 01.01.2001
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/00
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.320 - Poplachové a výstražné systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Bezpečnost v domácnosti,detektory plynů,elektrické ochranné zařízení,hořlavé látky,snímače,výběr
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 502442000
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
501317ČSN EN 50244 2000Z114.03.2019
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
501316ČSN EN 50244 ed. 2 2016
Anotace

ČSN EN 50244 Tato norma má poskytnout návod pro instalaci detektory hořlavých plynů v obytných budovách, jejich výběr, použití a údržbu. Je rovněž zaměřena na kohokoliv, kdo může dodávat detektory plynů občanům pro jejich následnou instalaci kompetentní osobou podle národních předpisů tak, aby poskytnuté rady odpovídaly dobré technické praxi.