Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 507
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 747713
Katalogové èíslo 60218
Název dokumentu Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z hliníkového plechu
Anglický název Roofing products from metal sheet - Specification for fully supported roofing products of aluminium sheet
Datum vydání 01.11.2000
Datum ukonèení platnosti 01.03.2020
Datum úèinnosti 01.12.2000
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/00
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 77.140.50 - Výrobky z ploché oceli a polotovary
91.060.20 - Střechy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova celoplošně podepřené uložení,hliník,hliníkový plech,hliníkový plech s organickým povlakem,materiál,organický povlak,plochý výrobek,povlak,stav materiálu,tvarovaný (prefabrikovaný) výrobek,zkušební jednotka
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 5071999
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508805ČSN EN 507 2020
Anotace

ČSN EN 507 Tato evropská norma stanovuje požadavky na výrobky pro krytiny šikmých střech, které jsou zhotoveny z hliníkového plechu, a které jsou nebo nejsou opatřeny dodatečným organickým povlakem. Norma stanovuje obecné charakteristiky, definice, značení výrobků společně s požadavky na materiály, ze kterých mohou být výrobky vyrobeny. Je určena buď výrobcům, aby si zajistili, že jejich výrobky budou splňovat požadavky normy, nebo odběratelům, aby si ověřili splnění svých požadavků na výrobky před opuštěním výrobny. Definuje požadavky na výrobky, aby vyhovovaly normálním podmínkám použití. Výrobky mohou být prefabrikované nebo částečně tvarované stejně jako pásy, svitky a plechy pro zpracování na staveništi (například krytina se stojatou drážkou). Norma platí pro všechny skládané celoplošně podepřené krytiny vyrobené z hliníkových plechů. Norma neobsahuje ustanovení týkající se způsobu upevňování, podepření, návrhu systému střechy, provedení spojů a oplechování. Celoplošně podepřené uložení (fully supported): stavební uspořádání, při kterém spodní ploché části výrobku jsou plně uloženy na průběžné nosné konstrukci.